Hajema Communicatie overbrugt, verbindt en realiseert

Uw ambities realiseren en uw omgeving daarbij zorgvuldig betrekken door goed te communiceren, dat is waar Hajema Communicatie voor staat, sinds 2006. Luisteren en doorvragen, vertellen, verbeelden en samen werken aan oplossingen. Versnellen en doorpakken zodra dat kan, in klare taal.

Uw vraag, onze aanpak

 
Als het spannend wordt is goede externe én interne communicatie van levensbelang voor iedere organisatie. Bij een crisis, bij complexe projecten of bij organisatieveranderingen maakt de communicatie het verschil. Dan voelen onze professionals zich als een vis in het water. Samen met onze opdrachtgevers ontrafelen wij communicatievraagstukken en zorgen we voor heldere en duurzame oplossingen.

We helpen u met het bepalen van uw communicatiestrategie, het maken van uw communicatieplan én met de uitvoering van dat plan. Zo nodig zetten we een tandje bij, als u extra slagkracht nodig hebt. Dan ontzorgen we u voor kortere of langere tijd.

Nieuw en van alle tijden

 
Communicatie is overbruggen en verbinden. Dat is steeds weer een nieuwe opgave, én het is van alle tijden. Martinus Nijhoff dichtte al in 1934:

“Ik ging naar Bommel om de brug te zien/Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden/die elkaar vroeger schenen te vermijden/worden weer buren.”

Overbruggen is communicatie. Het is ook de verbinding tussen nu en straks. Hoe bereikt u snel en veilig de overkant en komt u waar u wilt zijn?

Een greep uit onze opdrachtgevers