Voor wie we werk(t)en

 • Provincie Drenthe

  Provincie Drenthe

  2016 - 2017: Bestuursadviseur en woordvoerder van een lid van Gedeputeerde Staten.

 • Provincie Drenthe

  Provincie Drenthe

  2016: Organisatie expertmeeting Energie, Landschap en Kunst

 • Groningen Seaports

  Groningen Seaports

  2015 - 2016: Onderzoek naar communicatie met betrokken overheden.

 • Provincie Drenthe

  Provincie Drenthe

  2015 - 2016: Omgevingsmanagement en communicatieadvies Energielandgoed Groningen Airport Eelde

 • Gemeente Groningen

  Gemeente Groningen

  2014 - 2016: Communicatiemanagement en –advies voor dossier Aardbevingen.

 • Kwartiermaker Nationaal Coördinator Groningen

  Kwartiermaker Nationaal Coördinator Gron

  2014 - 2015: Communicatieadvies

 • Gemeente Haren

  Gemeente Haren

  2014: Gespreksleiding bewonersavond

 • Provincie Groningen

  Provincie Groningen

  2014: Gespreksleiding bijeenkomsten HOV-as Roden-Leek

 • PMC Consultancy

  PMC Consultancy

  2007 - 2015: Ondersteuning oud-gedeputeerde Jan Ploeg bij verschillende bestuurswerkzaamheden.

 • Provincie Groningen

  Provincie Groningen

  2013: Project- en bestuursadvisering aardgaswinning.

 • Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen (Meijer)

  Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost G

  2013: Ondersteuning met secretaris, woordvoerder en gespreksleider voor adviescommissie bestaande uit Wim Meijer, Hannie te Grotenhuis, Ed Nijpels en Pieter…

 • TSN Thuiszorg

  TSN Thuiszorg

  2010 - 2013: Communicatieadvies en woordvoering.