Wat we bieden

Iedere organisatie kent dat wel. Een ingewikkeld project heeft een impuls nodig. Of uw communicatieafdeling functioneert niet zoals u zou willen. U belandt in een crisis en zit met de handen in het haar. In die situaties kunt u wel wat extra kennis en kunde gebruiken. Hajema Communicatie heeft op deze terreinen ruimschoots haar sporen verdiend.

Bestuursadvies

Vooral bestuurders hebben soms te maken met grote belangstelling van de kant van de media, én met een kritisch publiek in eigen huis. In een crisissituatie, of bij complexe beleidsvraagstukken, met grote, en vaak tegenstrijdige belangen.
Dan is het moeilijk het hoofd koel te houden. Wat u zegt, wanneer u het zegt, en hoe u dat doet is daarbij van cruciaal belang. Uw plaats in de spotlights kunnen we niet overnemen. Maar we kunnen u wel uitstekend adviseren, op grond van onze jarenlange ervaring. Zo zijn wij bestuursadviseur en woordvoerder geweest voor bestuurders van de provincies Groningen en Drenthe en bestuur en directie van het project RegioTram en Thuiszorg Groningen/TSN Thuiszorg.

Coaching

We kunnen u als manager ook coachen als u een steuntje in de rug nodig heeft. Dat deden we voor diverse organisaties.

Gespreksleiding

Projecten hebben soms te maken met emoties die hoog oplopen. Wie houdt dan orde en rust in een zaal vol betrokkenen en zorgt ervoor dat partijen voldoende aan bod komen? Onze ervaring leert dat een onafhankelijke gespreksleider tijdens dit soort bijeenkomsten een bepalende rol heeft voor het verloop ervan. Ook door een uitstekende voorbereiding. Dat deden of doen we onder andere voor Aanpak Ring Zuid, Commissie Meijer, gemeente Haren en HOV-as Groningen-Leek.

Communicatie

Onze professionals zijn gespecialiseerd in communicatie van publieke of semi-publieke organisaties. Wij verzorgen alle communicatie, van communicatiestrategie tot informatiebijeenkomst. Dat deden we al voor bijvoorbeeld de provincie Overijssel, TSN Thuiszorg en de projecten Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar. Ook kunnen wij tijdelijk uw afdeling versterken, zoals we deden voor de provincie Drenthe, de gemeente Alkmaar en de Regio Groningen-Assen.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is de laatste jaren een belangrijke functie bij grote, vaak complexe infrastructurele projecten. Centraal daarin staat de relatie tussen de projectorganisatie en de organisaties en personen in de projectomgeving. Goed luisteren levert vaak begrip op en een beter project. Dat is onze ervaring bij project RegioTram en project Aanpak Ring Zuid.

Interimmanagement

Tijdelijk zonder communicatiemanager? Hajema Communicatie helpt u sterker uit die periode te komen. We passen op de winkel, én helpen die beter te laten draaien. Puttend uit een rijke ervaring bij onder meer bij het Alfa-college en provincie Utrecht.

Contact

Hajema Communicatie
Zuiderpark 11
9724 AE Groningen
info@hajemacommunicatie.nl