Wie we zijn

Hajema Communicatie bundelt ervaring en talent. Als u met Hajema Communicatie werkt, maakt u gebruik van de communicatiekracht van ons hele team.
Onze kenmerken? Een uitstekend ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. En natuurlijk het vermogen snel te doorgronden wat er speelt in en rond organisaties: wat mensen bezig houdt.
Hajema Communicatie is stevig geworteld in het noorden van Nederland. Daar beschikken we over een fijnmazig netwerk van contacten.
Maar we steken de ‘grens’ geregeld over en vinden ook dan snel de weg.

datum:20190913 / locatie: Zuiderpark 11, 9724 AE Groningen


Luuk Hajema

Luuk Hajema

datum:20160822 / locatie: Nederland,  Zuiderpark 11 te Groningen

Hajema Communicatie: Maartje Bos-Smit

Maartje Bos-Smit

datum:20160628 / locatie: Nederland, Puddingfabriek

portret: Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

datum:20190913 / locatie: Zuiderpark 11, 9724 AE Groningen

Sanne Mulder

Sanne Mulder

datum:20190913 / locatie: Zuiderpark 11, 9724 AE Groningen

Hanna van der Leest

Hanna van der Leest

datum:20190913 / locatie: Zuiderpark 11, 9724 AE Groningen

Lisa Spliet

Lisa Spliet

Filosofie

Als het er écht op aan komt is goede externe én interne communicatie van levensbelang voor iedere organisatie. In crisissituaties, bij complexe beleidsprojecten, of bij organisatieveranderingen. Onze professionals hebben hun sporen ruimschoots verdiend op al deze deelgebieden. Vooral in het openbaar bestuur, op het snijvlak van politiek, media en samenleving, zijn wij als geen ander ingevoerd. Samen met opdrachtgevers ontrafelen wij communicatievraagstukken en zorgen we voor heldere en duurzame oplossingen. Die samenwerking vindt Hajema Communicatie erg belangrijk. Kennis delen en vaardigheden overdragen, dat is waar wij ons altijd op richten. Zodat opdrachtgevers leren steeds beter zelf succesvol te communiceren.

Overbruggen

Communicatie is overbruggen. Nooit is dat beter verwoord dan in het befaamde gedicht De moeder de vrouw, van Martinus Nijhoff. “Ik ging naar Bommel om de brug te zien/Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden/die elkaar vroeger schenen te vermijden,/worden weer buren.” Overbruggen is communicatie. Het is ook de verbinding tussen nu en straks. Hajema Communicatie helpt nu uw communicatievraagstuk op te lossen, zodat u het de volgende keer zelf kunt.

Contact

Hajema Communicatie
Zuiderpark 11
9724 AE Groningen
info@hajemacommunicatie.nl